logo
toggle nav
->Powrót

LUTY !! - Miesiąc Damperów

Zdjęcie

The Damper month is February

 

Czyli pierwszy z miesięcy, w którym całkowicie za darmo będzie można sprawdzić swój sprzęt pod kątem uszkodzenia, zabrudzenia, interwału serwisowego, pracy, a także dobrać ustawienia pod kątem danego stylu jazdy jaki preferuje użytkownik. 

Wydarzenie ma na celu propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze grawitacyjnym, poprzez odpowiednie przygotowanie sprzętu - w tym przypadku amortyzatora tylnego ( damper ), sprawdzenie podstawowych ustawień, i kontrole ewentualnego zużycia podzezpołów. 

Przez cały miesiąc luty będzie można umawiać się na kontrolę amortyzacji ( dampera ) poprzez panel https://bikeserviceapp.pl/serwisy?service=&city=92 ,gdzie przez wypełnienie formularza i wpisanie w komentarzu “The Damper Month”, będzie można umówić się na darmową kontrolę tylnego amortyzatora. 

Poniżej znajduje się regulamin wydarzenia. Użytkownik rezerwujący termin “inspekcji” akceptuje poniższy regulamin, a ewentualne pozaregulaminowe pytania będzie można zgłaszać telefonicznie lub osobiście podczas rezerwacji wizyty.

.Regulamin :

 1. Sprawdzenie Amortyzatora (dampera) jest całkowicie bezpłatne i ma na celu promowanie bezpiecznej i świadomej jazdy na rowerze a także przypominać o tym, że każda część i każdy rower wymaga cyklicznych przeglądów celem zachowania poprawności działania poszczególnych części i całości roweru.
 2. Podczas wykonywania inspekcji dokonywany jest demontaż amortyzatora tylnego(dampera) celem jego sprawdzenia, a następnie przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi przeznaczonych do tego typu prac, jest on montowany powrotnie według zaleceń producenta.
 3. W skład inspekcji wchodzą poniższe czynności:

 

          3.1 Demontaż i montaż amortyzatora(dampera) z roweru

          3.2 Kontrolę wstępna wizualną w poszukiwaniu nieprawidłowości lub uszkodzeń

          3.3 Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów amortyzatora które są widoczne i nie wymagają jego całkowitej rozbiórki

          3.4 Test szczelności amortyzatora(dampera) bez konieczności jego całkowitej rozbiórki

          3.5 Demontaż puszki powietrznej(air can) celem usunięcia zabrudzeń i kontrolę wnętrza amortyzatora(dampera) 

          3.6 Ponowny montaż puszki powietrznej(air can) według wytycznych producenta 

          3.7 Testy przy użyciu “Testera ręcznego” przeznaczonego do serwisowania i testowania amortyzatorów. 

          3.8 Kontrola elementów śrubowych i łożyskowanych mocujących amortyzator(damper) wewnątrz ramy rowerowej

          3.9 Ponowne ustawienie i wyregulowanie amortyzatora tylnego(damper) pod dane preferencje użytkownika  lub w przypadku braku informacji ze strony użytkownika wyregulowanie amortyzatora tylnego(damper)według procedur producenta

         3.10 Objaśnienie podstawowych regulacji występujących w posiadanym amortyzatorze(damper) umożliwiających użytkownikowi zmian charakterystyki pracy celem dopasowania do indywidualnych potrzeb

 

 1. Jeśli podczas inspekcji użytkownik zdecyduje się na wykonanie serwisu celem usunięcia posiadających uszkodzeń, zostanie mu przedstawiony termin wykonania ustalonej wcześniej po konsultacji usługi 
 2. Podczas wykonywania inspekcji nie jest dokonywany serwis amortyzatora(damper). Inspekcja ma na celu ustalenie potrzeby odbycia niezbędnego serwisu i weryfikację bezpieczeństwa, a także poprawności działania danego amortyzatora(damper). 
 3. Każda inspekcja jest wykonywana według procedur producenta i jego wytycznych wraz z wykorzystaniem dedykowanego przez niego smaru, bez którego nie ma możliwości montażu powrotnego “puszki powietrznej”. 
 4. Montaż nowego uszczelnienia amortyzatora tylnego(damper) tzw. “zestawu serwisowego 50h” może zostać wykonany TYLKO po wcześniejszym ustaleniu tego z użytkownikiem i po wykonaniu całości inspekcji. Podczas inspekcji nie wykonuje się wymiany uszczelnienia tj.(oring, backup ringi, Q-ring i inne wchodzące w skład w.w “zestawu serwisowego 50h”), a tylko dokonuje się demontażu i ponownego montażu elementów według wytycznych producenta, bez których nie ma możliwości wykonania, proponowanej przez serwis w miesiącu Lutym inspekcji. 
 5.  Całość inspekcji dokonywana jest w siedzibie firmy Oklej Bajk Tomasz Buszewski w Sosnowcu przy ul.Frankiewicza Pawilon 6(Słowackiego 6). Przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi i z wykorzystaniem wcześniej zdobytej wiedzy potwierdzonej odpowiednimi kwalifikacjami(certyfikat). 
 6. Z wydarzenia zwanego także inspekcją wykluczone są amortyzatory tylnie(damper) sprężynowe, posiadające zbiornik wyrównawczy(rezi) i te które po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem wydarzenia znajdują się na przygotowanej przez niego liście o czym organizator powiadomi zgłaszającego niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, a także te do których producent danego amortyzatora(damper) przeznaczył obowiązkowy zestaw naprawczy który należy użyć celem wykonania w.w inspekcji. W przypadku posiadania amortyzatora(damper) który znajduje się na liście organizatora, jest możliwe dokonanie inspekcji w innym ustalonym przez organizatora terminie z wykorzystaniem warunków nie zapisanych w w.w regulaminie wydarzenia.
 7. Ilość zgłoszeń w miesiącu Lutym 2024 czyli w miesiącu w którym będzie funkcjonowało wydarzenie jest ograniczona do 10 zgłoszeń tygodniowo, i nie może zostać ono przekroczone. Wynika to z czasu jaki trzeba poświęcić na poprawne wykonanie czynności opisanych w punkcie 3. Nie ma możliwości zapisania się do wydarzenia inną drogą niż poprzez w.w link do panelu chyba że organizator wydarzenia Oklej Bajk Tomasz Buszewski zarządzi inaczej.
 8. Całość powyższego regulaminu jest informacyjna i może zostać ona zmieniona w dowolnym momencie, z przyczyn niezależnych od organizatora o czym osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu zostaną poinformowane, z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 9. Wydarzenie organiowane jest stacjonarnie, a co za tym idzie amortyzator(damper) musi zostać dostarczony wraz z rowerem do miejsca w którym wydarzenie będzie sie odbywać. Nie ma możliwości wysłki amortyzatora(damper) do miejsca w którym odbywa się wydarzenie. Jeśli któryś z uczestników chce amortyzator(damper) wysłać proszony jest o kontakt bezpośredni z organizatorem Oklej Bajk Tomasz Buszewski celem ustalenia szczegółów. 

 

Kontakt

instagram
Oklej Bajk Tomasz Buszewski
ul. Juliusza Słowackiego 6
41-219 Sosnowiec