logo
toggle nav

Oklej bajk

Polityka prywatności

1. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych osobowych jest Oklej Bajk Tomasz Buszewski ul. Antoniego Frankiewicza 4, 41-219 Sosnowiec. NIP: 6443358732

2. Dane osobowe zostały pozyskane od Państwa podczas nawiązywania współpracy pomiędzy naszą firmą a Państwem.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności są to dane pozyskiwane przez nas podczas zawierania umowy, jak i jej realizacji, a obejmujące m.in.:


3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO, tj. w związku z koniecznością:

4. Dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Pani/Pana uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z administratorem danych osobowych Oklej Bajk Tomasz Buszewski ul. Antoniego Frankiewicza 4, 41-219 Sosnowiec. NIP: 6443358732  lub wysyłając na maila na adres oklejbajk@gmail.com

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia i realizacji umowy/usługi.

Kontakt

instagram
Oklej Bajk Tomasz Buszewski
ul. Juliusza Słowackiego 6
41-219 Sosnowiec